PROJEK MODERN POLICING PDRM-MAKMAL 'STOP,GAP & MEASURE'

  • Dates: 05 – 10 Feb, 2018
PROJEK MODERN POLICING PDRM-MAKMAL 'STOP,GAP & MEASURE'

Tarikh    : 5 himgga 10 Februari 2018
Masa     : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Tempat : Ombak Villa, Pulau Langkawi, Kedah

Tujuandan objektif makmal ini di adakan adalah :-
1. Menyemak / menilai semua pelaksanaan inisiatif Projek Modern Policing yang telah dilaksanakan
2. Mengenalpasti kelebihan / kelemahan / kekurangan inisiatif-inisiatif pelaksanaan Modern Policing
3. Mengenalpasti dan merancang penyelesaian dan tindakan yang perlu diambil
4. Sesi brainstorming secara intensif bagi menyediakan satu pelaporan 'Stop, Gap & Measure' pelaksanaan Modern Policing
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS