Menu

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

ACP AHMAD SUBRI BIN AHMAD
Penolong Pengarah (Operasi)
Bahagian Telekomunikasi dan Sistem Maklumat 
Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
03-22662302

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS