Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN BAGI KONTRAK PEMBEKALAN PERKHIDMATAN BAIKPULIH SERTA PEMBAIKAN TURBOMECA DAN KOMPONEN HELIKOPTER AS 355 (MELALUI DARAT) UNTUK PASUKAN GERAKAN UDARA POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PGU(1)/2/2015 - X0262250101150003 PERKHIDMATAN PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN BAGI KONTRAK PEMBEKALAN PERKHIDMATAN BAIKPULIH SERTA PEMBAIKAN TURBOMECA DAN KOMPONEN HELIKOPTER AS 355 (MELALUI DARAT) UNTUK PASUKAN GERAKAN UDARA POLIS DIRAJA MALAYSIA 221709 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/01/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : LIHAT SYARAT-SYARAT AM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT TEMPOH YANG AKAN DISEBUT DI DALAM SEBUTHARGA KONTRAKTOR ATAU MENGIKUT ARAHAN PERKAPALAN .
  3. Arahan Pengiriman : MELALUI DARAT TERTAKLUK KEPADA ARAHAN PERKAPALAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PGU(1)/2/2015 - X0262250101150003
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  02 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/01/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 5/2015 TELAH BERSIDANG PADA 15/04/2015 (RABU) MEMUTUSKAN SYARIKAT NOBLE STAR SERVICES SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM11,850.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS