Sebut Harga 

PEMBEKALAN PERALATAN MENJAHIT UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGI(7)19/2015 PEMBEKALAN PERALATAN MENJAHIT UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA 020802 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 03/03/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT KEPADA KEPERLUAN PDRM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGI(7)19/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  10 di alamat di atas tidak lewat daripada 18/03/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL.6 TELAH BERSIDANG PADA 11/5/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT MENTITAS SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM256,000.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS