Sebut Harga 

PERKHIDMATAN UJIAN PSIKOMETRIK BAGI PENGAMBILAN INSPEKTOR TAHUN 2015

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
HARGA PER/SH/BHGN IV(03)/52/2015 (X0262250101150051) PERKHIDMATAN UJIAN PSIKOMETRIK BAGI PENGAMBILAN INSPEKTOR TAHUN 2015 221110 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/04/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEPERTIMANA KEHENDAK PENGGUNA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN MENGIKUT PERJANJIAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN SEHINGGA SELESAI
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    HARGA PER/SH/BHGN IV(03)/52/2015 (X0262250101150051)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 27/04/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: Mesyuarat Sebut Harga Bilangan 9/2015 telah bersidang pada 17/6/2015 memutuskan Syarikat KOP EDUCARORS & CONSULTANTS SDN BHD berjaya dengan tawaran harga RM 235,600.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS