Sebut Harga 

PEMBEKALAN SARUNG KAKI HITAM UNTUK PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(27)72/2015 PEMBEKALAN SARUNG KAKI HITAM UNTUK PDRM 020802 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24/04/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(27)72/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  8 di alamat di atas tidak lewat daripada 07/05/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL.11 TELAH BERSIDANG PADA 7/7/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT KZ WARNAMAS (M) SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM346,500.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS