Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KATIL BESI SATU TINGKAT & KATIL BESI DUA TINGKAT UNTUK PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II(13)109/2015 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KATIL BESI SATU TINGKAT & KATIL BESI DUA TINGKAT UNTUK PDRM 020199 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 31/07/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan :  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: .
  3. Arahan Pengiriman : KOMPLEK SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II(13)109/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  09 di alamat di atas tidak lewat daripada 13/08/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL.20/2015 TELAH BERSIDANG PADA 26/10/2015 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT KABIMAS MANUFACTURING SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN HARGA RM 146,350.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS