Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG PEGAWAI KANAN / ANGGOTA KE SABAH DAN SARAWAK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(17)/128/2015 PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG PEGAWAI KANAN / ANGGOTA KE SABAH DAN SARAWAK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA. 221704/ 221705/ 221706/ 221707 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 09/09/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT ARAHAN PERKHIDMATAN PERPINDAHAN KE LOKASI PENEMPATAN YANG AKAN DITETAPKAN.  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 Bulan dari tarikh terima Pesanan Tempatan Kerajaan (LO)..
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan mengikut Pesanan Tempatan Kerajaan (LO).
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(17)/128/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  07 di alamat di atas tidak lewat daripada 23/09/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 21/2015 TELAH BERSIDANG PADA 30/10/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT KOP TRANSPORT SDN BHD BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM440,112.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS