Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PELBAGAI JENIS ALAT TULIS BAGI JABATAN-JABATAN DI BUKIT AMAN, PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN III(10)/64/2015 -EP-X0262250101150144 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PELBAGAI JENIS ALAT TULIS BAGI JABATAN-JABATAN DI BUKIT AMAN, PDRM 020601 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 05/10/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS, SHAH ALAM, SELANGOR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALI GUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN III(10)/64/2015 -EP-X0262250101150144
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 15/10/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BILANGAN 23 SIRI 2/2015 TELAH BERSIDANG PADA 03/12/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT AS SALAM ENTERPRISE BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM 498,893.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS