Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN,PEMBAIKAN DAN ALAT GANTI BAGI PERALATAN MESIN PEMAMPAT UDARA UNTUK UNIT TINDAKAN KHAS (UTK) BUKIT AMAN SELAMA 2 TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(09)156/2015 (EP:X0262250101150154) PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN,PEMBAIKAN DAN ALAT GANTI BAGI PERALATAN MESIN PEMAMPAT UDARA UNTUK UNIT TINDAKAN KHAS (UTK) BUKIT AMAN SELAMA 2 TAHUN 221109 ATAU 220402 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/11/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMINTAAN USER 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(09)156/2015 (EP:X0262250101150154)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  13 di alamat di atas tidak lewat daripada 25/11/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT BIL.25/2015 PADA 31/12/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT GEOHYDROCEAN SERVICES SDN BHD BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM391,200.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS