Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN SISTEM SIARAYA PUBLIC ADDRESS SYSTEM DI BANGUNAN MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(5)/168/2015 - EP:X0262250101150162 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN SISTEM SIARAYA PUBLIC ADDRESS SYSTEM DI BANGUNAN MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 210201/210202/210203/010302/020301/020302 TERBUKA LOBI MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 30/11/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BANGUNAN MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKUKAN SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(5)/168/2015 - EP:X0262250101150162
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/12/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 03/2016 YANG BERSIDANG PADA 26/2/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT OPTIC TECH SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM422,000.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS