Sebut Harga 

PEMBEKALAN TONER DAN DRUM MESIN FAXSIMILI PELBAGAI JENIS UNTUK JABATAN-JABATAN PDRM DI BUKIT AMAN, POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(01)/32/2016 PEMBEKALAN TONER DAN DRUM MESIN FAXSIMILI PELBAGAI JENIS UNTUK JABATAN-JABATAN PDRM DI BUKIT AMAN, POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 020201/210201 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 08/04/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, SMS SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan.
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan sekaligus
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(01)/32/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  15 di alamat di atas tidak lewat daripada 21/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 10/2016 BERSIDANG PADA 10/06/2016 JAM 9.00 PAGI MEMUTUSKAN SYARIKAT CERIA ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM150,785.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS