Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PERVENTIVE DAN CORRECTIVE UNTUK KONTRAK PEMBEKALAN, PENGHANTARAN,PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM PEYIMPAN PINTAR UNTUK REKOD PERSONAL, CAWANGAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA JABATAN PENGURUSAN BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(4)45/2016 EP:X0262250101160027 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PERVENTIVE DAN CORRECTIVE UNTUK KONTRAK PEMBEKALAN, PENGHANTARAN,PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM PEYIMPAN PINTAR UNTUK REKOD PERSONAL, CAWANGAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA JABATAN PENGURUSAN BUKIT AMAN 220201 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/04/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN PENGURUSAN REKOD PERSONAL 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESNAN KERAJAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(4)45/2016 EP:X0262250101160027
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  14 di alamat di atas tidak lewat daripada 26/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:10/2016 BERTARIKH 10/06/2016 @ 0900 HRS TELAH MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT MEDISCIENCE SERVICES TELAH BERJAYA DALAM TAWARAN SEBUTHARGA DENGAN JUMLAH RM 298,000.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS