Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERALATAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DAN ARGONITE EXTINGUISHING SYSTEM UNTUK BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT PDRM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM (01)/30/2016 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERALATAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DAN ARGONITE EXTINGUISHING SYSTEM UNTUK BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT PDRM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. 210101,210102,210103,210104,210105,210106,210107, 210108, 210109, 210110,210199 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 12/04/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI (START) TSM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan sekaligus
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM (01)/30/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  2 di alamat di atas tidak lewat daripada 26/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHATGA BIL. 10/2016 YANG BERSIDANG PADA 10/06/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT GCM TECHNOLOGIES SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM172,330.56

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS