Sebut Harga 

PEMBEKALAN PELBAGAI SAIZ BATERI UNTUK PDRM (i. BATERI SAIZ D-6000 UNIT, (ii) BATERI CR2032-400 UNIT, (iii) BATERI CR-1/3N-130 UNIT & (iv) BATERI CR2-160 UNIT)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(2)/42/2016 (SH(B)) PEMBEKALAN PELBAGAI SAIZ BATERI UNTUK PDRM (I. BATERI SAIZ D-6000 UNIT, (II) BATERI CR2032-400 UNIT, (III) BATERI CR-1/3N-130 UNIT & (IV) BATERI CR2-160 UNIT) 020201@020301@210201 TERBUKA NOTA:- SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP. KARTHIGAINATHAN DI TALIAN 03-22662137 DAN DOKUMEN PENYERTAAN/SEBUTHARGA HENDAKLAH DIHANTAR TERUS KE BHG. PEROLEHAN JABATAN START, TINGKAT 13, MENARA 1, BUKIT AMAN.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/04/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : KOMPLEKS SMS (PUSAT BEKALAN POLIS), JALAN PERSISARAN USAHAWAN SEKSYEN U1, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(2)/42/2016 (SH(B))
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 22/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 07/2016 TELAH BERSIDANG PADA 27/04/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT AK EMPIRE SDN. BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM46,629.40

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS