Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PERCETAKAN RESIT BAYARAN SALINAN REPOT POLIS UNTUK PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN III(8)47/2016 PERKHIDMATAN PERCETAKAN RESIT BAYARAN SALINAN REPOT POLIS UNTUK PDRM 221606 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN(ASP NORLELAWATI BINTI MAMAT 03-22662113)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : TERUS KEPADA PENGGUNA  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN III(8)47/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 19/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL9/2016 YANG BERSIDANG PADA 19/5/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD (PNMB) TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM48,760.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS