Sebut Harga 

PERKHIDMATAN LANGGANAN BAHAN BACAAN/JURNAL UNDANG-UNDANG SECARA ONLINE UNTUK JABATAN SIASATAN JENAYAH (D5) POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(03)/67/2016 PERKHIDMATAN LANGGANAN BAHAN BACAAN/JURNAL UNDANG-UNDANG SECARA ONLINE UNTUK JABATAN SIASATAN JENAYAH (D5) POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN 210102,210104,010102,010103 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 25/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN SIASATAN JENAYAH (D5), BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan secara berkala
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(03)/67/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 08/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 15/2016 YANG BERSIDANG PADA 11/08/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT 3iCOMMUNICATIONS SERVICES SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM381,600.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS