Sebut Harga 

PEMBEKALAN STERILE SWAB WITH TIP PROTECTOR UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(10)/78/2016 PEMBEKALAN STERILE SWAB WITH TIP PROTECTOR UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA 120402 ATAU 060501 TERBUKA NOTA:- SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN DI TALIAN 03-22662115 DAN DOKUMEN PENYERTAAN/SEBUTHARGA HENDAKLAH DI HANTAR TERUS KE BAHAGIAN PEROLEHAN JABATAN START,TINGKAT 13 MENARA 1 BUKIT AMAN.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BAHAGIAN D10,MAKMAL FORENSIK PDRM. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN..
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DI HANTAR SEKALIGUS.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(10)/78/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 09/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 12/2016 BERTARIKH 30/06/2016@0900HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT RBZ GLOBAL SDN BHD BERJAYA DENGA TAWARAN HARGA RM 49,500.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS