Sebut Harga 

PEMBEKALAN BEG TANGAN PEGAWAI DAN PEGAWAI RENDAH POLIS (PRP) WANITA POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(16)/68/2016 (EP:X0262250101160057) PEMBEKALAN BEG TANGAN PEGAWAI DAN PEGAWAI RENDAH POLIS (PRP) WANITA POLIS DIRAJA MALAYSIA 020802 @ 020899 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(16)/68/2016 (EP:X0262250101160057)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 13/07/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:19/2016 TARIKH:22/9/2016(KHAMIS)1100HRS MEMUTUSKAN SYARIKAT BERJAYA GLORECO SDN BHD RM 499,790.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS