Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN FOTOGRAFI ( CONSUMABLE ITEM ) BAGI MESIN NORITSU DRYLAB UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(12)84/2016 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN FOTOGRAFI ( CONSUMABLE ITEM ) BAGI MESIN NORITSU DRYLAB UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA 010502 ATAU 010501 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : KOMPLEKS SMS ( PUSAT BEKALAN POLIS),JALAN PERSIARAN USAHAWAN SEKSYEN UI,40150 SHAH ALAM, SELANGOR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALI GUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(12)84/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  09 di alamat di atas tidak lewat daripada 04/07/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:16/2016 TARIKH:19/8/2016(JUMAAT)1100HRS MEMUTUSKAN SYARIKAT BERJAYA WORLDWIDE ATTRACTION SDN BHD RM 490,907.20

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS