Sebut Harga 

PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FAKSIMILI DAN SISTEM SIARAYA UNTUK KEGUNAAN PDRM SEMPENA PERSIDANGAN ASEANAPOL TAHUN 2016 - 4 UNIT DAN 4 SYSTEM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(03)/83/2016 PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FAKSIMILI DAN SISTEM SIARAYA UNTUK KEGUNAAN PDRM SEMPENA PERSIDANGAN ASEANAPOL TAHUN 2016 - 4 UNIT DAN 4 SYSTEM 210202 DAN 221511 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : IOI MARRIOT PUTRAJAYA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS @ BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(03)/83/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1O di alamat di atas tidak lewat daripada 27/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 30 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 13/2016 YANG BERSIDANG PADA 14/7/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT SEVEN DAYS EVENTS SOLUTIONS TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM77,464.80.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS