Sebut Harga 

PEMBEKALAN PLASTIK LUTSINAR SIMPANAN KAD GAJI UNTUK KEPERLUAN UNIT GAJI,BAHAGIAN KEWANGAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN III(12)114/2016 PEMBEKALAN PLASTIK LUTSINAR SIMPANAN KAD GAJI UNTUK KEPERLUAN UNIT GAJI,BAHAGIAN KEWANGAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN 020601 TERBUKA (SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN ASP NOORLELAWATI DI TALIAN 03-2266 2119)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 03/08/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : TERUS KEPADA PENGGUNA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN .
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN III(12)114/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 05/08/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL 15/2016 YANG BERSIDANG PADA 11/8/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT AVENUE GLOBAL ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM40,320.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS