Sebut Harga 

PEMBEKALAN (1800 HELAI) T-SHIRT BAGI KEGUNAAN DETACHMENT SEMASA LATIHAN SEMPENA PERARAKAN HARI KEMERDEKAAN TAHUN 2016

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I (21)/116/2016 PEMBEKALAN (1800 HELAI) T-SHIRT BAGI KEGUNAAN DETACHMENT SEMASA LATIHAN SEMPENA PERARAKAN HARI KEMERDEKAAN TAHUN 2016 020801 @ 020802 TERBUKA NOTA: DOKUMEN SEBUTHARGA HENDAKLAH DIHANTAR KE BAHAGIAN PEROLEHAN, TINGKAT 13, MENARA 1, IBUPEJABAT POLIS BUKIT AMAN TIDAK LEWAT DARIPADA 12/8/2016 JAM 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 10/08/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BAHAGIAN PENTADBIRAN, JABATAN PENGURUSAN, MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I (21)/116/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 12/08/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 30 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 16/2016 TELAH BERSIDANG PADA 19/8/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT GLOBAL SYNERGY SALES & SERVICES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM49,500.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS