Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN TAYAR IMPORT KENDERAAN PELBAGAI JENIS BAGI KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(21)/108/2016 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN TAYAR IMPORT KENDERAAN PELBAGAI JENIS BAGI KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 110301 / 110399 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 15/08/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEMUA TAYAR PERLULAH DIHANTAR KEPADA PENGGUNA MENGIKUT DOKUMEN SPESIFIKASI DI PARA 9.2. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN KERAJAAN (L.O).
  3. Arahan Pengiriman : PEMBEKALAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(21)/108/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  05 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/08/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 21/2016 BERTARIKH 27/10/2016 TELAH DIPERLAKUKAN SYARIKAT SALISA TRADING SDN. BHD. DENGAN HARGA RM 276,999.20

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS