Sebut Harga 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN RUANG PEJABAT PEGAWAI/ APR/ KTA BAHAGIAN TINDAKAN KHAS ANTI MAKSIAT, JUDI DAN GANTGSTERISME (STAGG) JABATAN SIASATAN JENAYAH (JSJ) DI BLOK D2 PULAPOL JALAN SEMARAK, KL

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 44/2016 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN RUANG PEJABAT PEGAWAI/ APR/ KTA BAHAGIAN TINDAKAN KHAS ANTI MAKSIAT, JUDI DAN GANTGSTERISME (STAGG) JABATAN SIASATAN JENAYAH (JSJ) DI BLOK D2 PULAPOL JALAN SEMARAK, KL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA CIDB (GRED G2 KATEGORI B,CE & ME) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN. PADA 25/8/2016 JAM 1000 HRS.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 25/08/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 44/2016
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 01/09/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 20 TELAH BERSIDANG PADA 6 OKTOBER 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT SAUJANA SCREEN ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS