Sebut Harga 

PEMBEKALAN PERALATAN MENAIKTARAF BAGI MESIN GAS CHROMATORGRAPHY ( GCMS ) UNTUK MAKMAL FORENSIK D10 JABATAN SIASATAN JENAYAH PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(13)122/2016 PEMBEKALAN PERALATAN MENAIKTARAF BAGI MESIN GAS CHROMATORGRAPHY ( GCMS ) UNTUK MAKMAL FORENSIK D10 JABATAN SIASATAN JENAYAH PDRM 060501 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN DI TALIAN 03-22662115. DOKUMEN SEBUTHARGA HENDAKLAH DI HNATAR KE BAHAGIAN PEROLEHAN TINGKAT 13, MENARA 1, BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24/08/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS ,SMS SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPASA PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN .
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(13)122/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 26/08/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:19/2016 BERTARIKH:22/9/2016@1100HRS MNEMTUTUSKAN SYARIKAT BERJAYA IALAH SYARIKAT AGILENT TECHNOLOGIES (M) SDN BHD BERJUMLAH RM 47,100.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS