Sebut Harga 

PERKHIDMATAN MENCETAK TULISAN DAN LOGO PDRM PADA JAM TANGAN SEMPENA MERAIKAN MAJLIS PESARA-PESARA PDRM TAHUN 2016

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II (110/127/2016 (EP: X0262250101160088) PERKHIDMATAN MENCETAK TULISAN DAN LOGO PDRM PADA JAM TANGAN SEMPENA MERAIKAN MAJLIS PESARA-PESARA PDRM TAHUN 2016 030201 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 14/09/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BAHAGIAN PENTADBIRAN (BELANJAWAN), JABATAN PENGURUSAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II (110/127/2016 (EP: X0262250101160088)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  2 di alamat di atas tidak lewat daripada 22/09/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 21/2016 BERSIDANG PADA 27/10/2016 @ 27/10/2016 @ 0900HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT AZ GLOBAL RESOURCES SDN BHD BERJAYA RM 496,080.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS