Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANATARAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) UNTUK PASUKAN GERAKAN UADARA (PGU) PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PGU(3)/123/2016 PEMBEKALAN DAN PENGHANATARAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) UNTUK PASUKAN GERAKAN UADARA (PGU) PDRM 110503 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 19/09/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PGU(3)/123/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  10 di alamat di atas tidak lewat daripada 27/09/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 21/2016 BERSIDANG PADA 27/10/2016@KHAMIS@0900HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT DESTINI PRIMA SDN BHD BERJAYA RM 99,510.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS