Sebut Harga 

PERKHIDMATAN SEWAAN ATAS TALIAN `ONLINE MEDIA MONITORING SYSTEM’ UNTUK PUSAT MEDIA URUS SETIA KETUA POLIS NEGARA (KOMUNIKASI KORPORAT) POLIS DIRAJA MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(06)/116/2016 PERKHIDMATAN SEWAAN ATAS TALIAN `ONLINE MEDIA MONITORING SYSTEM’ UNTUK PUSAT MEDIA URUS SETIA KETUA POLIS NEGARA (KOMUNIKASI KORPORAT) POLIS DIRAJA MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN. 210103/210108/222001/222002 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 21/09/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : URUS SETIA KPN (KOMUNIKASI KORPORAT) 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(06)/116/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/09/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL. 21/2016 TELAH BERSIDANG PADA 27/10/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT NEWS & ADS MONITORING AGENCY SDN. BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM432,480.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS