Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALATAN KETUKANGAN PAIP, ELEKTRIK DAN KAYU UNTUK KEM KOMANDAN JABATAN PENGURUSAN PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II (09)/47/2017 (X0262250101170032) PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALATAN KETUKANGAN PAIP, ELEKTRIK DAN KAYU UNTUK KEM KOMANDAN JABATAN PENGURUSAN PDRM 020102 / 020301 / 020401 / 090102 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/05/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PEJABAT KEM KOMANDAN JABATAN PENGURUSAN BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II (09)/47/2017 (X0262250101170032)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS