Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM CCTV KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM (06)/45/2017 PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM CCTV KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. 221509 TERBUKA PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM DAN STOR SENJATA SMS
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/05/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan secara berperingkat.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM (06)/45/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 31/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS