Sebut Harga 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN BUMBUNG LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN PEJABAT BAHAGIAN D8 PULAPOL, JABATAN SIASATAN JENAYAH BUKIT AMAN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 28/2017 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN BUMBUNG LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN PEJABAT BAHAGIAN D8 PULAPOL, JABATAN SIASATAN JENAYAH BUKIT AMAN. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, CIDB GRED G1 PENGKHUSUSAN B28 DAN CE21. TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA I BHG PEMBAGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 13/06/2017 JAM 1530 HRS . (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 08/06/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 28/2017 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  07 di alamat di atas tidak lewat daripada 20/06/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 13/2017 TELAH BERSIDANG PADA 26 JULAI 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT VISTA BISTARI SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS