Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KON TRAFIK UNTUK KEGUNAAN SUKAN SEA KE 29 BAGI TAHUN 2017

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH(B)/PKTN(15)/76/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KON TRAFIK UNTUK KEGUNAAN SUKAN SEA KE 29 BAGI TAHUN 2017 090201@090299 TERBUKA NOTA:- SEBARANG PERTANYAAN DAN URUSAN DOKUMEN SILA BERHUBUNG DITALIAN 03-22662100/2101
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DISERTAKAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 14 HARI DARI TARIKH MENDAPAT PESANAN KERAJAAN (LO).
  3. Arahan Pengiriman : DIJALANKAN SECARA SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH(B)/PKTN(15)/76/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 14/07/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 13/2017 BERTARIKH 26/07/2017 DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENGARAH III JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN SINAR SELAMAT SDN. BHD. DENGAN HARGA RM 44,100.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS