Sebut Harga 

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN KUMBAHAN SERTA "INITIAL CLEANING" BAGI SALURAN DAN KUMBAHAN DI SMS SHAH ALAM SELANGOR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B)SH 43/2017 DLM KPN START 145/7 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN KUMBAHAN SERTA 'INITIAL CLEANING' BAGI SALURAN DAN KUMBAHAN DI SMS SHAH ALAM SELANGOR. KEWANGAN 221010- SPAN (PERMIT D) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BUKIT AMAN.14/7/2017. JAM 1000 HRS. (HANYA PENAMA DALAM SIJIL DIBERI MASUK. BAWA BERSAMA SEBARANG PENGENALAN DIRI SELAIN KAD PENGENALAN)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 12/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B)SH 43/2017 DLM KPN START 145/7
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/10/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 15/2017 TELAH BERSIDANG PADA 24 OGOS 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT REKREOVASI CONTRUCTIONS TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS