Sebut Harga 

PERKHIDMATAN PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBEKALAN ALAT GANTI MESIN FAXSIMILI UNTUK IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(07)/72/2017 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBEKALAN ALAT GANTI MESIN FAXSIMILI UNTUK IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. 220510 / 220201 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 12/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan secara berperingkat.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(07)/72/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 26/07/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA YANG BERSIDANG PADA 24/08/2017 BIL. 15/2017 YANG DIPENGERUSIKAN OLEH TIMBALAN PENGARAH III , JABATAN START TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT ZAFARIYA SDN. BHD. DENGAN NILAI RM352,651.40

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS