Sebut Harga 

PEMBEKALAN STICKER PEMANTUL CAHAYA UNTUK KENDERAAN 4X4 UNIT MAKMAL FORENSIK PDRM.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(13)/55/2017 PEMBEKALAN STICKER PEMANTUL CAHAYA UNTUK KENDERAAN 4X4 UNIT MAKMAL FORENSIK PDRM. 020604 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT SKOP KERJA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 14 HARI DARI TARIKH MENDAPAT PESANAN KERAJAAN (L.O).
  3. Arahan Pengiriman : DIJALANKAN SECARA SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(13)/55/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 19/07/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 13/2017 YANG BERSIDANG PADA 26/7/2017 TELAH MEMUTUSKAN ZESTAR ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM48,880.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS