Sebut Harga 

Pembekalan peralatan alat ganti Walkie Talkie GP328 untuk Penugasan Unit Tindakan Khas (UTK) Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH(B)/KOM(08)/82/2017 PEMBEKALAN PERALATAN ALAT GANTI WALKIE TALKIE GP328 UNTUK PENUGASAN UNIT TINDAKAN KHAS (UTK) JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM POLIS DIRAJA MALAYSIA. 210201 ATAU 210202 ATAU 210203 ATAU 210105 ATAU 220501 TERBUKA NOTA: DOKUMEN SEBUTHARGA HENDAKLAH DIHANTAR KE BAHAGIAN PEROLEHAN, TINGKAT 13, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN TIDAK LEWAT DARIPADA 21/07/2017 JAM 12.00 TENGAHARI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 19/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALIGUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : HENDAKLAH DIHANTAR KE PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH(B)/KOM(08)/82/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 21/07/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 13/2017 YANG BERSIDANG PADA 26/7/2017 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT EQ DYNAMIC RESOURCES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM45,450.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS