Sebut Harga 

PEMBEKALAN KAMERA DAN KOMPUTER UNTUK PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(3)89/2017- BHGN PEROLEHAN, TKT 13, MENARA 1, B.AMAN PEMBEKALAN KAMERA DAN KOMPUTER UNTUK PDRM 010501 DAN 210101 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN NAMBIAR DI TALIAN 03-22662115
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 31/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(3)89/2017- BHGN PEROLEHAN, TKT 13, MENARA 1, B.AMAN
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 02/08/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 14/2017 BERTARIKH :11/08/2017 @ 0900 HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT AMBANG IDEAL SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA BERJUMLAH RM49,990.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS