Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN MINYAK PELINCIR DAN GRIS BAGI KEGUNAAN KENDERAAN PASUKAN UNTUK JABATAN / CAWANGAN / UNIT KONTINJEN BUKIT AMAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM).

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(18)/87/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN MINYAK PELINCIR DAN GRIS BAGI KEGUNAAN KENDERAAN PASUKAN UNTUK JABATAN / CAWANGAN / UNIT KONTINJEN BUKIT AMAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM). 060302 @ 060399 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 01/08/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : DEPOH SIMPANAN KENDERAAN (DSK), JALAN SULTAN YAHYA PETRA, KUALA LUMPUR. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PEMBEKALAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(18)/87/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  11 di alamat di atas tidak lewat daripada 08/08/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 15/2017 TELAH BERSIDANG PADA 24/08/2017 MEMUTUSKAN SUKIMI LUBE SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA RM 485,531.20

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS