Sebut Harga 

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK STOR RISIKAN KHAS UNIT TINDAKHAS (UTK) MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 09/2018 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK STOR RISIKAN KHAS UNIT TINDAKHAS (UTK) MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, CIDB GRED G1 PENGKHUSUSAN B04, B24)) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA I BHG PEMBAGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 12/06/2018 JAM 1000 HRS . (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/06/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 09/2018 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 25/06/2018 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS