Sebut Harga 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PENGGANTIAN PAIP BEKALAN AIR DARI METER UTAMA KE TANGKI RUMAH DI KELOMPOK PERUMAHAN POLIS BLOK TERATAI,CEMPAKA, KENANGA DAN JERIJIT ULU KELANG KUALA LUMPUR

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) SH28/2018 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PENGGANTIAN PAIP BEKALAN AIR DARI METER UTAMA KE TANGKI RUMAH DI KELOMPOK PERUMAHAN POLIS BLOK TERATAI,CEMPAKA, KENANGA DAN JERIJIT ULU KELANG KUALA LUMPUR SIJIL MOF,CIDB G2(B10 DAN B24). TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11 MENARA 1,BUKIT AMAN. JAM 0900 PAGI (HANYA PENAMA DIDALAM SIJIL DIBENARKAN MASUK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/06/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) SH28/2018 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  4 di alamat di atas tidak lewat daripada 26/06/2018 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS