Sebut Harga 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN KHAS MOTOSIKAL DI LALUAN MASUK PINTU A KOMPLEKS IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 35/2018 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN LALUAN KHAS MOTOSIKAL DI LALUAN MASUK PINTU A KOMPLEKS IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN SIJIL KEWANGAN,CIDB G1 (CE01 & CE43) TERBUKA TINGKAT 11, MENARA 1, BUKIT AMAN. JAM 1000 PAGI (HANYA PENAMA DIDALAM SIJIL DIBENARKAN MASUK DAN BAWA SEBARANG PENGENALAN DIRI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/06/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 35/2018 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  5 di alamat di atas tidak lewat daripada 26/06/2018 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS