Menu

PEMBEKALAN BAJU BATIK EKSLUSIF UNTUK HOD/D/HOD (35 PSG) SERTA KAIN TENUN PAHANG (SELENDANG) UNTUK SPAUSE (HOD/D/HOD) (20 PSG) SEMPENA PERSIDANGAN ASEANAPOL KE 36 TAHUN 2016

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(17)69/2016 PEMBEKALAN BAJU BATIK EKSLUSIF UNTUK HOD/D/HOD (35 PSG) SERTA KAIN TENUN PAHANG (SELENDANG) UNTUK SPAUSE (HOD/D/HOD) (20 PSG) SEMPENA PERSIDANGAN ASEANAPOL KE 36 TAHUN 2016 020801 @ 020802 TERBUKA NOTA :- SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP. MOHD FAZLI DI TALIAN 03-22662093 DAN DOKUMEN PENTERTAAN/SEBUTHARGA HENDAKLAH DIHANTAR TERUS KE BAHAGIAN PEROLEHAN, JABATAN START, TINGKAT 13, MENARA 1, BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE JABATAN INTEGRITI DAN PEMATUHAN STANDARD (JIPS)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(17)69/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 18/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 10/2016 TELAH BERSIDANG PADA 10/6/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT SENISMA CREATIONS SDN. BHD.TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM35,250.00.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS