Menu

PERKHIDMATAN SEWAAN LED SCREEN DUA (2) UNIT UNTUK KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA SEMPENA PERSIDANGAN ASEANAPOL TAHUN 2016

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(5)/80/2016 (EP:X0262250101160051) PERKHIDMATAN SEWAAN LED SCREEN DUA (2) UNIT UNTUK KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA SEMPENA PERSIDANGAN ASEANAPOL TAHUN 2016 020301@020302@140501@140502 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 15/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : HOTEL MARRIOT PUTRAJAYA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN SEWAAN HENDAKLAH DIBUAT SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(5)/80/2016 (EP:X0262250101160051)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 23/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 13/2016 BERSIDANG PADA 14/7/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT ZUFAR RESOURCES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM146,000.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS