Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERALATAN DAN PERISIAN SISTEM MAKMAL FORENSIK DATABANK MALAYSIA (FDDM) POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(02)/04/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERALATAN DAN PERISIAN SISTEM MAKMAL FORENSIK DATABANK MALAYSIA (FDDM) POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 210101 / 210102 / 210103 / 210104 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/02/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MAKMAL FORENSIK (D10) JABATAN SIASATAN JENAYAH, BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan secara berkala.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(02)/04/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 27/02/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS