Menu

PERKHIDMATAN PEMBAIKAN BAGI MOTOSIKAL BERAT (HONDA CBX 750CC) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(16)/80/2017 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN BAGI MOTOSIKAL BERAT (HONDA CBX 750CC) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA. 220102 TERBUKA 19/07/17-BENGKEL IPK NEGERI SEMBILAN, 20/07/17-BENGKEL IPK SELANGOR, 21/07/17-DEPOH KENDERAAN, KUALA LUMPUR
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT ARAHAN SPESIFIKASI YANG TELAH DITETAPKAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN RASMI KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SPESIFIKASI YANG TELAH DITETAPKAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(16)/80/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 31/07/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS