Menu

KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA KERJA BERKAITAN DI LAPANG SASAR TERTUTUP MENARA 2 BUKIT AMAN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 18/2019 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA KERJA BERKAITAN DI LAPANG SASAR TERTUTUP MENARA 2 BUKIT AMAN. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA CIDB (GRED G1 PENGKHUSUSAN B24, M20) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BAHAGIAN PEMBANGUNAN / PENYELENGGARAAN, JABATAN START, BUKIT AMAN. TARIKH : 18 APRIL 2019 (KHAMIS), JAM : 10.00 PG.(HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR KE TAKLIMAT /LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/04/2019 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 18/2019 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 25/04/2019 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS