Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN DAN PEMBEKALAN ALATGANTI BAGI 55 UNIT KAMERA LASER SPEED DETECTION (LSD) TRUCAM UNTUK JABATAN SIASATAN DAN PENGUATKUASAAN TRAFIK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM).

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(16)/123/2019 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN DAN PEMBEKALAN ALATGANTI BAGI 55 UNIT KAMERA LASER SPEED DETECTION (LSD) TRUCAM UNTUK JABATAN SIASATAN DAN PENGUATKUASAAN TRAFIK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM). 220402 TERBUKA TAKLIMAT SEBUT HARGA TEMPAT : DI ARAS 13, MENARA 1, BAH. PEROLEHAN, JABATAN START, IPP BUKIT AMAN, 50560 KUALA LUMPUR. MASA : 10.00 PAGI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/06/2019 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SPESIFIKASI YANG TELAH DITETAPKAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO).
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(16)/123/2019
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  04 di alamat di atas tidak lewat daripada 20/06/2019 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS