Menu

KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SERTA KERJA BERKAITAN DI MES PEGAWAI KANAN PDRM, KAWASAN PARKIR MENARA 2, BGN PEMBAYARAN SAMAN TRAFIK POS A, PEJABAT PENDAFTARAN PERSONAL SULIT TKT 19 MENARA 2 DAN PENTAS PERHIMPUNAN IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 49/2019 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SERTA KERJA BERKAITAN DI MES PEGAWAI KANAN PDRM, KAWASAN PARKIR MENARA 2, BGN PEMBAYARAN SAMAN TRAFIK POS A, PEJABAT PENDAFTARAN PERSONAL SULIT TKT 19 MENARA 2 DAN PENTAS PERHIMPUNAN IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN GRED G1 PENGKHUSUSAN B04, B24 TERBUKA TARIKH : 10/07/2019, MASA : 10.00 PAGI TEMPAT : BILIK MESYUARAT TINGKAT 11 MENARA 1 IBU PEJABAT PDRM BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 03/07/2019 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 49/2019 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  2 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/07/2019 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS