Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN SEWAAN KELENGKAPAN DAN PERALATAN PAMERAN SEMPENA DSA DAN THE INTERNATIONAL EXHIBITION ON NATIONAL SECURITY ASIA 2018 (NATSEC ASIA 2018) UNTUK PDRM.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II (7)/60/2018 PERKHIDMATAN SEWAAN KELENGKAPAN DAN PERALATAN PAMERAN SEMPENA DSA DAN THE INTERNATIONAL EXHIBITION ON NATIONAL SECURITY ASIA 2018 (NATSEC ASIA 2018) UNTUK PDRM. 221501 @ 221507 TERBUKA P/S : DOKUMEN SEBUT HARGA BOLEH DIPEROLEHI DI BAHAGIAN PEROLEHAN, TINGKAT 13, BUKIT AMAN.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 28/03/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MALAYSIA INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITION CENTRE (MITEC), KUALA LUMPUR. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN..
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SEKALIGUS.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II (7)/60/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  16 di alamat di atas tidak lewat daripada 03/04/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL. 5/2018 TELAH BERSIDANG PADA 09/4/2018 MEMUTUSKAN SYARIKAT PICO INTEGRATED EXHIBITS (M) SDN BHD BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM72,080.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS